BẢNG GIÁ WEB LÀ GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

 

NỘI DUNG : BẢNG BÁO GIÁ IPHONE .


 

  GIÁ KHÁCH LẼ = GIÁ WEB + ( 200K -> 500K )

 

NGOÀI RA CÓ DỊCH VỤ, ĐỔI TRẢ BẢO HÀNH NHANH GỌN ĐƠN GIẢN

 

WEBSITE :  lesinhmobile.vn - lehungmobile.vn

 

HOTLINE : 0822.489.488 - 0909 8888 76

 

 
STT    Tên Sản Phẩm    Đơn giá    Xuất xứ    Tình Trạng !
*** heart HÀNG HOT (MỚI VỀ PHÁ GIÁ) heart ***
1          ...          ...                 
2          ...          ...       
3          ...          ...      
4          ...          ...      
5
          ...          ...  
  

yes ***  ^.^ IPHONE 4S các loại (trắng +100k)  ^.^ ***  yes
1    4S 16 GB    1.550.000        Còn hàng    99%       
2    4S 32 GB    1.750.000        Còn hàng    99%       
3    4S 64 GB    1.950.000        Còn hàng    99%
       

yes *** ^,^ IPHONE 5 các loại (trắng thêm 200k)  ^,^ *** yes

1    5 16 GB đen    2.900.000        Còn hàng     99%       
2    5 32 GB đen    3.200.000        Còn hàng    99%       
3    5 64 GB đen    3.400.000        Còn hàng     99% 
   
  
yes *** ^.^ IPHONE 5S các loại   ^.^  *** yes
1    5S 16 GB vàng    4.200.000         Còn hàng    99%       
2    5S 16 GB đen     3.900.000          Còn hàng    99%       
3    5S 16 GB trắng   4.000.000          Còn hàng    99%       
4    5S 32 GB vàng    4.800.000          Còn hàng    99%       
5    5S 32 GB trắng    4.700.000         Còn hàng    99%       
6    5S 32 GB đen      5.100.000          Còn hàng    99%
  
    

yes ***  ^,^ IPHONE 6 ^,^ *** yes

1    6 16 GB (vàng)       9.900.000            Còn hàng    99%       
2    6  64 GB(vàng)      10.800.000           Còn hàng    99%       
3    6 128 GB (vàng)    13.500.000            Hết hàng    99%       
4    6  16 GB (đen)        8.600.000            Còn hàng    99%       
5    6  64 GB (đen)        9.700.000            Còn hàng    99%       

6    6 128 GB (den)      10.500.000            Còn hàng    99%    

yes *** ^.^ IPHONE 6 PLUS ^.^ *** yes
1    6plus 16 GB (vàng)    10.800.000        Còn hàng    99%       
2    6plus  64 GB(vàng)    12.800.000        Còn hàng    99%       
3    6plus 128 GB (vàng)   13.500.000       Còn hàng    99%       
4    6plus 64 GB (đen)       11.600.000       Còn hàng    99%       
5    6plus (đen)                 12.700.000       Còn hàng    99%       
6    6plus 128 GB (trắng)   12.900.000       Còn hàng    99% 
 
    
yes ***  ^!^ IPHONE 6S  ^!^ *** yes
1    6S 16 GB (hồng)    12.500.000        Còn hàng    99%       
2    6S 16 GB (vàng)    12.400.000        Còn hàng    99%
  
    
       
yes ***  ^,^ IPHONE 6S PLUS ^,^ *** yes    
1    6S plus 64 GB (vàng)    15.800.000        Còn hàng    99%       
2    6S plus 64 GB (trắng)    15.500.000        Còn hàng    99%
    

yes *** ^.^  SAM SUNG  ^.^ *** yes

1   Grand                           2.000.000           Còn  hàng 99%

2   Note 3  (T)                     3.900.000           Còn hàng 99%

3   Note 4  (Đ)                     5.900.000           Còn hàng 99%

 

yes ***   ^,^  NOKIA   ^,^ *** yes

1   8600 LUNA (Đ)              3.000.000           Còn hàng 99%

2   C3 - 01   (V)                  5.000.000           Còn hàng 99%

3   6700 (V)                       2.000.000            Còn hàng 99% 

yes *** ^.^ IPAD ^.^ *** yes

1     IPAD 2 16GB           3.500.000              CÒN HÀNG 99%

2     IPAD 3 16GB           4.500.000              CÒN HÀNG 99% 

3     IPAD 3 32GB             4.900.000               CÒN HÀNG 99%

4     IPAD 4 16GB             5.100.000               CÒN HÀNG 99% 

5     IPAD 4 32GB             5.900.000               CÒN HÀNG 99%

6     IPAD AIR 16GB          6.600.000               CÒN HÀNG 99% 

7     IPAD AIR 2 16GB ( Đ ) 8.300.000              CÒN HÀNG 99% 

8     IPAD AIR 2 16GB ( V ) 9.100.000              CÒN HÀNG 99% 

9     IPAD AIR 2 64GB ( V ) 10.300.000            CÒN HÀNG 99% 

10   IPAD MINI 1 WIFI         3.100.000              CÒN HÀNG 99% 

11   IPAD MINI 1 WIFI +3G  3.900.000              CÒN HÀNG 99% 

 

                                    ^.^            heartheartheartheartheart              ^.^

 

 

 

 

 

 

Hotline:0909.8888.76